Så fungerar trackle  

Mäter temperaturen under natten för effektiva resultat

trackle är en sensor och en app som drivs av algoritmer som bestämmer din fertilitets status med hjälp av kroppstemperatur och observationer av livmoderhalssekret. 

Odoo • Text and Image

trackle, ett enklare sätt att mäta din temperatur & ta reda på din fertilitet.

Odoo • Image and Text

Din personliga menscykelspårare

trackle ger dig kontroll över din kropp

trackle visar dig när du är fertil och hjälper dig att förstå din cykel. Med trackle vet du vad som händer i din kropp och lär känna dig själv bättre. Vad du gör med den information trackle ger dig, det är helt upp till dig. Vill du bli gravid eller undvika graviditet? Du bestämmer! 

trackle mäter din temperatur

trackle ger dig kontroll över din kropp

Sensorn mäter din basala kroppstemperatur medan du sover. Sensorn är ungefär lika stor som en tampong och sätts in vaginalt innan du går och lägger dig. Under natten mäter den din kroppstemperatur med jämna mellanrum och sparar informationen. Den upprättar alltså ingen radioanslutning.

När du lägger trackle-sensorn i förvaringslådan nästa morgon, överför sensorn sina lagrade data till vår backend. Där, enligt reglerna för symptotermiska metoden, bestäms din fertilitetsstatus för dagen och informationen visas i din trackle-app. Om du använder trackle i enlighet med instruktionerna, kan du när som helst se om du är fertil eller inte.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Hur fastställer trackle din fertilitetsstatus?

Den  symptotermiska metoden

trackle arbetar utifrån reglerna för den symtotermiska metoden för att således utvärderar din cykel. Den symtotermiska metoden kombinerar observation av kroppstemperatur och livmoderhalssekret. Denna dubbel observation gör metoden effektiv som hormonfritt preventivmedel. trackle beräknar din ägglossning när din kroppstemperatur har stigit och ditt livmoderhalssekret är klart. trackle känner igen din ägglossning och talar om för dig om du är fertil (grön) eller infertil (vit).

trackle-appen ger dig full kontroll över din kropp. 

Identifierar fertila dagar snabbt

trackle-appen visar dig om du för närvarande är fertil eller inte. På startskärmen i trackle-appen kan du se fertilitetsstatusen för den aktuella dagen samt prognosen för ägglossning och nästa menstruation. Området som är färgat rött är tiden för din menstruation. Den gröna perioden visar de fertila dagarna. Och det som är grått visar dig den infertila tiden. I början av cykeln är det prognoser man ser. Med fortskridande cykel "justeras" på en daglig basis. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Spåra och förstå din cykel

Förutom de automatiskt överförda temperaturvärdena anger du dina cykelobservationer här. Det kan vara information om ditt livmoderhalssekret, menstruation och annat som kan anses var väsentligt. Med tiden kommer du att kunna se olika samband i relation till din cykel, så som att du alltid har huvudvärk relaterat till ägglossning. Eller att du ofta har PMS besvär innan mensen kommer. Du kanske har glansigt hår under första halvan av cykeln. Den som spårar, den förstår!

Bestäm själv  

Du har rätt att förstå vad som händer i din kropp och när det gör de. Beprövade beräkningsmetoder, giltig datainsamling, testad säkerhet - det är detta som är trackle ger dig och de beslutsunderlag du behöver. Vad du gör med den informationen, ja det bestämmer du själv!

Odoo • Text and Image

Observation av livmoderhalssekret

Allt du behöver veta 

Livmoderhalssekret & fertilitet

Livmoderhalssekret hjälper dig att bestämma din fertilitet. Du kan under cykelns gång se på sekretets konsistens om ägglossning är nära i tiden eller om den redan har passerat. Observering av livmoderhalssekret är ganska enkelt och är en viktig del av den Symtotermiska metoden. Här vägleder vi dig i hur du kan ta reda på vilka faser livmoderhalssekretet går igenom, hur det känns och ser ut, samt hur du kan använda dig av den information du får fram för att få ledtrådar om din fertilitet.

Vad är livmoderhalssekret?

Livmoderhalssekret är ett sekret som görs av körtlarna i livmoderhalsen. Det skyddar mot patogener och förbereder klimatet i slidan för optimal befruktning. Livmoderhalssekret ändrar sin konsistens under cykelns gång och visar när du är som mest fertil. Ett annat ord för livmoderhalssekret är flytningar.

Hur kan jag se om jag är fertil genom att kolla på livmoderhalssekret?

  Livmoderhalssekretet förändras under cykelns gång. I början kanske det inte syns alls, för att senare anta en mer vitaktigt och krämigt form. Ju närmare ägglossningen du kommer desto tunnare och mer snurrbart blir sekretet. På så sätt kan du se att ägglossningen närmar sig och antingen välja att undvika alternativt planera en graviditet. Detta då en person med vagina endast är fertil runt ägglossning.  

Hur ser livmoderhalssekretet ut när jag har ägglossning?

Ju tunnare och mer snurrbart livmoderhalssekretet är, desto närmare ägglossning är du. Efter ägglossningen förändras utseendet av sekretet avsevärt. Det blir då krämigare och ibland klumpigt eller försvinner helt och hållet.

Hur man korrekt observerar livmoderhalssekretet?

Livmoderhalssekretet förändras under cykelns gång. I början kanske det inte syns alls, för att senare anta en mer vitaktigt och krämigt form. Ju närmare ägglossningen du kommer desto tunnare och mer snurrbart blir sekretet. På så sätt kan du se att ägglossningen närmar sig och antingen välja att undvika alternativt planera en graviditet. Detta då en person med vagina endast är fertil runt ägglossning.  

Hur förändras livmoderhalssekretet under menstruationscykeln?

  Under din cykel förändras livmoderhalssekret på grund av påverkan av det två hormonerna, östrogen och progesteron. Detta gör sekretet till en viktig indikator när det kommer till din nuvarande cykelstatus, inte minst då sekretet kan berätta exakt var du befinner dig i din cykel. Hormonet östrogen produceras av de mogna äggsäckarna före ägglossningen. Ju mer östrogen som bildas, desto mer flyter livmoderhalssekret, det vill säga att det blir mer transparent och snurrbart. pH-värdet för det östrogenrika livmoderhalssekret är basiskt och kan därför skydda den penetrerande spermien från den sura slidmiljön. Hormonet progesteron eller det så kallade gulkroppshormonet produceras efter ägglossningen. Ju mer progesteron som bildas, desto tjockare och torrare blir livmoderhalssekretet. Det rinner inte längre ner i slidan och förseglar livmoderhalsen. Detta skyddar kroppen från invaderande patogener.

Odoo • Image and Text

Noggrann observation 

Observera livmoderhalssekretet ordentligt!

Livmoderhalssekret kan observeras både genom att känna på det och se konsistensen. Eftersom hormonnivåerna förändras under dagen, är det viktigt att övervaka livmoderhalsslemet under dagens gång. För att kunna observera kvaliteten på livmoderhalssekretet, torka helt enkelt av slidöppningen med fingret eller toalettpappret. Gör gärna detta innan du går på toaletten, för att inte bli förvirrad av urinen och när du gör detta kan du tänka på följande:

Hur känns slidingången? Är det torrt, fuktigt eller kanske till och med blött där? Hur känns livmoderhalssekretet? Känns det halt? Hur ser livmoderhalssekretet ut? Ser du överhuvudtaget vilken färg sekretet har? 

Lägg in alla observationer 

i trackle-appen

Om du använder en trackle är det viktigt att lägga in dina observationer i trackle-appen med det standardiserade knapparna. trackle kommer bara att bekräfta din ägglossning om en utvärdering av livmoderhalssekret OCH en temperaturutvärdering är möjlig. Förkortningarna som appen erbjuder dig för att enkelt utvärdera ditt livmoderhalssekret hittar du lite längre ner på sidan. 

Odoo • Text and Image

Cykelns olika faser

Odoo • Image and Text

Fas 1: Knappt något livmoderhalssekret  

Efter mens känns din slidingång ofta torr, livmoderhalssekretet kommer att öka igen. Då kanske du känner det som en blöt känsla utan att du ser det.

Fas 2: Krämigt livmoderhalssekret

När follikeln växer och förbereder sig för ägglossning kan du också se det på ditt livmoderhalssekret. Det är då grumligt, vitaktigt eller gulaktigt och dessutom kan det vara tjockt, krämigt, klumpigt, klibbigt eller segt, men däremot inte stretchigt.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Fas 3: Glasartat livmoderhalssekret

Ju närmare ägglossningen du kommer, desto mer livmoderhalssekret producerar du med desto bättre kvalitet. Bättre betyder i detta fall klart, glansigt och transparent. Ibland har den en lätt gul nyans eller innehåller vita streck, den är stretchig och känns hal. Spermier trivs särskilt bra här.

Fas 4: Torrhet efter ägglosning

Efter att du har haft ägglossning blir livmoderhalssekretet grumligt och knöligt igen eller försvinner helt. Det känns då som om din slidingång är helt torr igen.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Vad har livmoderhalssekret med naturlig familjeplanering att göra?

Övervakning av livmoderhalssekret kan hjälpa dig att spåra din cykel. Livmoderhalssekretet förändras under din cykel på grund av påverkan av hormoner och är därför ett kroppstecken som hjälper dig att känna igen om du kan bli gravid eller inte.

Forskning har dock visat att ur säkerhetssynpunkt är det bättre att övervaka två kroppstecken, såsom trackle gör genom observation av  livmoderhalssekret OCH den inre kroppstemperaturen (kärnkroppstemperatur). Därför är den säkraste metoden för hormonfri preventivmedelskontroll den symtotermiska metoden. Den ger dig kriterier för att korrekt observera och utvärdera ditt livmoderhalssekret och kärnkroppstemperatur. Den symtotermiska metoden hjälper dig att känna igen om du är fertil eller inte.

Förkortningar för trackle appen

t

"Lägsta" kvalitet

Känsla: 
torr, sträv, kliande, obekväm känsla

Utseende: 
såg ingenting, inget livmoderhalssekret vid slidmynningen

ø

Känsla: 
Ingenting kändes, ingen fukt, ingen känsla vid slidingången

Utseende: 
Såg ingenting, inget livmoderhalssekret vid slidingången

f

Känsla: 
Fuktig

Utseende: 
Såg ingenting, inget livmoderhalssekret vid slidingången

S

Känsla: 
Blöt eller kände ingenting

Utseende: 
Tjock, vitaktig, grumlig, krämig, klumpig, gulaktig, klibbig, mjölkaktig, inte töjbar eller seg

S+

"Högsta" kvalitet

"Högsta" kvalitet

Känsla: 
Fukt, blöt, halt, hal, hal, oljad, slät 

Utseende: 
Glasartad, kristallklar, glasartad genomskinlig, som rå äggvite (glasartad med vita trådar), töjbar eller spinnbar, trådig, flytande, så tunn att den "rinner iväg som vatten", rödaktig, rödbrun, gulaktig- rödaktig

Frågor?

Undrar du om trackle passar dig? Har du frågor om hur trackle fungerar eller vad skillnaden är på trackle och natural cycles?  Vår FAQ svarar på det mest förekommande frågorna

 

FAQ